From the blog...

Bètawetenschap is mannenwerk – vooroordeel bestaat nog steeds

// Author: Jasper // 0 Comments

betawetenschappen

betawetenschappen

Is Nederland geëmancipeerd? Niet als je de uitkomsten van een Amerikaans onderzoek moet geloven. Uit dit onderzoek van Northwestern University naar bètawetenschappen in 66 verschillende landen blijkt dat nergens ter wereld de bètawetenschap zo sterk met mannen wordt geassocieerd als in Nederland.

De onderzoekers zelf noemen dit een verrassende uitkomst, vooral omdat Nederland het imago heeft een land te zijn waar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel staat. Des te opmerkelijker is het dat ook de Scandinavische landen (ook al van die koplopers als het om gelijkwaardigheid gaat) een verrassend hoge score halen als het gaat om vooroordelen over dat de wetenschap een mannenwereld zou zijn.

Doorbreek de vicieuze cirkel

Toch zijn de uitkomsten te verklaren, geeft onderzoeker David Miller zelf al aan. Als je namelijk meeneemt dat in Nederland bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen werkzaam zijn in de wetenschap, begrijp je dat dit algemene beeld de voedingsbodem voor de heersende vooroordelen is. We zijn in ons land immers niet anders gewend dat de wetenschap nog altijd gedomineerd wordt door vrouwen!

Andersom blijkt dan ook hetzelfde waar te zijn. In landen waar relatief meer vrouwen in de wetenschap werken, is ook het stereotype beeld van de wetenschap als mannenbolwerk veel minder wijd verspreid.

Het goede nieuws is dus dat het probleem van vooroordelen over mannen en vrouwen in de wetenschap redelijk eenvoudig op te lossen lijkt. Als er meer meisjes kiezen voor een bètastudie, neemt het aantal vrouwen in de wetenschap ook toe en zal het vooroordeel veranderen. Aan de andere kant lijkt het lastig te zijn om vrouwelijke studenten te enthousiasmeren voor een wetenschappelijke carrière, juist door deze voordelen. Hoe deze vicieuze cirkel verbroken moet worden, is dan ook een heel wat lastigere opgave. Wie een oplossing heeft, mag het zeggen!

Denkend aan wetenschap

Het onderzoek is uitgevoerd via de Project Implicit-website. Deze onderzoeksmethode laat mensen aangeven wat ze onbewust met iets associëren, zoals wetenschappelijke termen (zoals wiskunde en fysica) met geslachtsgebonden woorden (zoals jongen). Aan het onderzoek hebben bijna 350.000 personen uit 66 landen deelgenomen.

Have your say